HIT - INTEGRATIVE CENTRE OF MANAGEMENT DEVELOPMENT

Przejdź do treści

Menu główne:

II. Międzynarodowe Seminarium dotyczące Przedsiębiorczości i Innowacji 08 Lis 2016

W ramach międzynarodowej współpracy Integracyjnego Centrum Rozwoju w Zarządzaniu - Integrative Centre of Management Development (ICDM) w dniu 10.10.2016 na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbyło się II. Międzynarodowe Seminarium Przedsiębiorczości i Innowacji (II. International Seminar of Entrepreneurship and Innovation). Przedsięwzięcie stanowiło kontynuację dialogu w środowisku naukowym w wymiarze ponadregionalnym. Tym razem gościem specjalnym Seminarium była Profesor Kornelia Lazányj - Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania Obuda Uniwersytet w Budapeszcie (Faculty Keleti of Business and Management Obuda University). Gość Honorowy Profesor Kornelia Lazányj – Obuda Uniwersystet, Węgry

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego