INTEGRATIVE CENTRE OF MANAGEMENT DEVELOPMENT

Przejdź do treści

Menu główne:


INTEGRATIVE CENTRE

OF MANAGEMENT DEVELOPMENT
 


30 czerwca 2015 przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej swoją działalność rozpoczęło

Integracyjne Centrum Rozwoju w Zarządzaniu

O NAS

Podstawowe informacje

Częstochowa 2015
 

30 czerwca 2015 roku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej swoją działalność rozpoczęło Integracyjne Centrum Rozwoju w Zarządzaniu – ang. Integrative Centre of Management Development (w skrócie ICMD).

ICMD to dynamiczna grupa zrzeszająca europejskie jednostki naukowe zainteresowane zarządzaniem innowacjami i przedsiębiorczością w kontekście internacjonalizacji przedsiębiorstw i zacieśniania granic między nauką a biznesem.  
 
Sercem ICMD jest zespół wybranych pracowników Instytutu Zarządzania Przedsiębiorstwem i Instytutu Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego stanowiących wiodące jednostki Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w kreowaniu gospodarki opartej na wiedzy dajemy pracownikom i studentom możliwość uczestnictwa w międzynarodowych projektach naukowo-menadżerskich.

Zamierzeniem ICMD jest uczestnictwo w procesie rozwoju ekonomicznego na szczeblu europejskim.


MISJA

Misją ICMD jest stworzenie międzynarodowej platformy wymiany wiedzy/doświadczeń z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw i nauki oraz integracja środowiska naukowego, biznesowego i akademickiego.

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi współpraca polegać będzie nie tylko działalności badawczo-naukowej czy edukacyjnej.

W obrębie ICMD będą rozwijane innowacyjne, nowatorskie projekty integrujące świat nauki ze światem biznesu, często przy udziale administracji państwowej.

Przykładem takiego przedsięwzięcia jest koncepcja utworzenia Korporacyjnej Akademii Umiejętności, która będzie zaspokajała potrzeby pracowników organizacji biznesowych dotyczące ich kompetencji, wiedzy, postaw i umiejętności.

Ideą Akademii jest realizacja działalności edukacyjnej dopasowanej do konkretnego przedsiębiorstwa, zgodnej z jego misją i strategią funkcjonowania. Nie jest to jednolity program szkoleń czy indywidualnej nauki dla każdego uczestnika. Dzięki dostosowaniu programu edukacyjnego do specyficznych wymagań danej organizacji można dokonać poprawy wyników pracowników w ściśle określonych obszarach związanych z jego pracą.

Uczestnictwo pracowników przedsiębiorstw w Korporacyjnej Akademii Umiejętności stanowi nowatorski sposób myślenia o rozwoju firmy.
Stanowić ona będzie narzędzie nie tylko poszerzania wiedzy czy kształtowania umiejętności, ale również kształtowania kapitału menedżerskiego.

Priorytetowym zadaniem organizowanym przez ICMD jest realizacja projektu pt. Strategie innowacji i przedsiębiorczości w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji w Unii Europejskiej.

Warto podkreślić, że utworzenie i funkcjonowanie ICDM przyczyni się nie tylko do wzmocnienia rozpoznawalności Politechniki Częstochowskiej, ale przede wszystkim do promocji regionu w Europie.

W przypadku pojawienia się pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem ICDM Prof. H. Kościelniak - fommularz kontaktowy
WSPÓŁPRACA


ICMD nawiązało i podpisało porozumienia o współpracy z następującymi jednostkami naukowymi:

- Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Słowacja;

- Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych, Uniwersytet Comenius w Bratysławie, Słowacja;

- Wydział Zarządzania i Ekonomii, Uniwersytet Tomas Bata University w Żylinie, Słowacja;

- Wydział Ekonomii i Biznesu, Uniwersytet w Mariborze, Słowenia;

- Wydział Gospodarki Morskiej i Transportu, Uniwersytet w Lublanie, Słowenia;

- Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych, Uniwersytet Technologiczno-Ekonomiczny w Budapeszcie, Węgry;

- Wydział Biznesu i Zarządzania, Uniwersytet w Obudzie, Węgry.
FORMULARZ KONTAKTOWY
Integrative Centre of Management Development

Faculty of Management
Częstochowa University of Technology
Al. Armii Krajowej 19 b. pok. 310
42-200 Częstochowa, Poland

icmd_office@zim.pcz.pl
tel. 00 48 34 3250 346

KOORDYNATOR ZARZĄDCZY

Prof. Dr Inż Jerzy Szkutnik

M E N E D Ż E R O W I E

Manager of Development
dr inż. Agnieszka Puto

Manager  of conference  
dr Katarzyna Łukasik

D Y R E K T O R Z Y

Obszar badawczy: Przedsiębiorczość
Prof. Pcz dr hab. Helena Kościelniak

Obszar badawczy: Transport
Prof. Pcz. Dr hab. Joanna Nowakowska-Grunt
 

COPYRIGHT © DARIUSZ KOCIARA / WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego